top of page
搜尋

BAG to School|Gregory經典背囊列陣

美國潮流品牌 Gregory推出嘅每一款背囊都係以孭得舒服同時要夠合身嘅信念而設計,所以唔同身形嘅人都能夠孭得舒服。Free Running各大分店皆有售Gregory背囊,包括經典淨色及花紋款 Day, All Day v2.1 及Easy Peasy Day。


臨近九月,想以新潮形象迎接開學,就要嚟Free Running棟返個Gregory背囊啦!各店售賣款式有所不同,詳情請向店員查詢。


Day 售價:$1780

All Day v2.1 售價:$1590

Easy Peasy Day 售價:$1140全線分店有售(大圍美林分店除外)Comments


bottom of page